GeoForum vuosikokous

Tervetuloa GeoForumin vuosikokoukseen 17.12.2020 klo 9-12. Kokouksen alussa Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen tulee puhumaan verkostojen voimasta.

Muuten kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntöjen tarkennukset, sekä keskustellaan toiminnasta ja jäsenten odotuksista. Kokous on rajattu GeoForumin jäsenille.

Kokouslinkki <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa6041b0edb614e7aa687dc229ed53bdd%40thread.tacv2/1607583942881?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1730199-7fe3-4c90-81d0-c062d6257551%22%2c%22Oid%22%3a%2272a8205d-7f91-4a3c-ab11-16b9775d190a%22%7d>

Teknisten ongelmien vuoksi keskustelu-ikkuna ei toimi. Jos haluat pyytää puheenvuoroa kokouksessa, voit nostaa kättä.

Kokouksen Jamboardit:

Ryhmien kokouslinkit:

 

Date

17.12.2020
Päättynyt

Time

09:00 - 12:00

Lisää tietoa

Read More

Sijainti

Online
Kategoriat

Järjestäjä

GeoForum Finland