Laserkeilausten tilaaja- ja laadunvarmistusohjeen työpaja tuottajaorganisaatioilleTyöpaja järjestetään 28.2.2024 klo 9:30-11:30 Urban 3 tilassa, Building 3, Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Ohjehankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan digitaalinen käsikirja laserkeilausaineiston hankintaan sekä tuotetun tiedon laadunvalvontaan. Käsikirja tuotetaan yhteistyössä tiedon tuottajien, tilaajien sekä alan muiden verkostojen kanssa. 

Laitteistojen ja tiedonkeruumenetelmien jatkuva kehitys vaikeuttaa tilaajaorganisaatioiden tarjouspyyntöjen laadintaa. Säännöllisesti päivitettävä versioitu digitaalinen käsikirja yhdessä siihen sidotun laadunvarmistuksen ohjeiston kanssa antaa tilaajille yhtenäisen ja luotettavan pohjan tarjouspyyntöjen laadintaan sekä saadun tiedon tarjouspyynnön vastaavuuden arviointiin.

Ohjeistuksen tulisi myös antaa tilaajalle tietoa oikean tiedonkeruumenetelmän valintaan riippuen tuotettavan aineiston käyttötarkoituksesta, alueen suuruudesta ja tarkkuusvaatimuksista.

Hankkeessa on tarkoitus koota yksiin kansiin ilmakeilauksen, ajoneuvosta tapahtuvan keilauksen ja UAV-keilauksen ohjeistus.

Työpajan kuvaus:

Kommentteja ja koeponnistusta siitä miten luotu malliluonnos toimii tuottajien näkökulmasta ja miten sitä pitäisi parantaa ja mitä lisätä.

Työskentelytapana kysymyksiä ja keskustelua niiden pohjalta ja tarpeen ja osallistujamäärän mukaan Miro-työskentelyä.

Ohjepohja ja kysymykset lähetetään etukäteen osallistujille tutustumista varten.

Kysymykset kasattuna alustavasti:

– Onko lisää termejä mitä tulisi selittää/avata tarkemmin?

– Mitkä nykyiset määräykset ja ohjeistukset määräävät laatukriteerejä?

– Miten laatua mitataan? (Laatumittarit, joita on kuvattu tehdyssä diplomityössä ja niiden mittaustapa)

– Mitä informaatiota halutaan lisää palvelun tuottajan näkökulmasta?

– Millaista metadataa haluaisitte palvelun tuottajan näkökulmasta?

– Teoriapohjan selkeys – minkä verran sitä on syytä olla Käsikirjassa?

Seuraavien tilaus/käyttötapausten tilauksiin liittyvien asioiden kokoamista Miro alustalla – Katutilan kartoitus
– Projektialueen UAV keilaus
– Maastokartoitus ja siihen liittyvä maanpintamallin tuotanto ja siitä johdetut lopputuotteet (3D-kaupunkimalli, maanpintamalli, korkeuskäyrät, yms.)
– Vanhan kartta-aineiston vertaaminen keilausdataan (esim. talot) – muutosten seuranta

Date

28.02.2024

Time

09:30 - 11:30

Lisää tietoa

Rekisteröityminen

Sijainti

Maria 01
Lapinlahdenkatu 16
Kategoriat

Järjestäjä

GeoForum Finland
Rekisteröityminen