Paikkatiedon standardit ja ohjeet

Paikkatiedontuottajien prosesseissa kerätty ja jalostettu paikkatieto on monilta osin organisaatioiden itse määrittelemää ja paikkatieto ei välttämättä ole tarvitsijoidensa saatavilla.

Paikkatietojen hyödyntämistä ja tehokasta käyttöä saadaan parannettua tietoja tuotteistamalla (tietomallit, tietotuotemäärittelyt) sekä kehittämällä ja julkaisemalla yhteisten periaatteiden ja mallien mukaisia yhteentoimivia paikkatietoaineistoja ja -palveluita.

Tässä työpajassa luodaan katsaus mitä paikkatiedon standardeja ja ohjeita on olemassa, määritellään tarpeet ja tavoitteet, sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työpaja on tarkoitettu kaikille paikkatietoja toiminnassaan ylläpitäville ja käyttäville toimijoille.

Ohjelma

13:00 Tilaisuus alkaa
13:05 Seminaarin avaus, toiminnanjohtaja Juha Saarentaus, GeoForum Finland
13:15 Paikkatiedon standardit ja ohjeet, Jari Reini, Maanmittauslaitos
14:00 TAUKO 30min
14:30 Ryhmätyön alustus
14:45 Miro-työskentelyä: standardien ja ohjeiden tilannekuva
15:30 Ryhmätyön purku – tavoitteet ja seuraavat askeleet
15:45 Loppusanat, toiminnanjohtaja Juha Saarentaus, GeoForum Finland

Rekisteröidy työpajaan täällä.

Date

23.03.2022
Päättynyt

Time

13:00 - 16:00
Kategoriat