ProDigial 4. webinaari – Parhaat hyödyt kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä ja tiedolla johtamisen kehittäminen katu- ja ratahankkeissa

Tule kuulemaan kuinka ProDigial -tutkimusohjelma edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa!

ProDigial-tutkimusohjelmassa toteutettiin 12 pilottihanketta, joista kerättiin tutkimusaineistoa mm. haastattelemalla, havainnoimalla sekä työpajatyöskentelyjen avulla. Pilottien kautta tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia uusilla menetelmillä ja käytännöillä on tuottavuuteen. Tässä tilaisuudessa esitellään 3 pilottihanketta:

  • Toimintamallikehikon luominen alueelliselle lumenkäsittelylle, case Helsinki
  • Toiminnanohjausjärjestelmällä kunnossapidon kustannustehokkuus, tuottavuus ja laatu kasvuun, case Oulu
  • Radantarkastusvaunun ratageometriamittausten analytiikka ja mallinnus käytäntöön rataverkon kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa, case Väylävirasto

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja, edistetään digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella sekä laaditaan niistä kokonaiskuva.

Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu neljään tutkimuskokonaisuuteen: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, toimintakulttuurin muutos sekä tuottavuuden parantaminen. Hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Infra-alan tuottavuus nousuun digiloikalla – ProDigial on neliosainen webinaarisarja, jonka aikana esitellään kaikki pilottihankkeet. Tämä on webinaarisarjan viimeinen osa.

Voit ilmoittautua webinaariin tästä.

Date

08.11.2023
Päättynyt

Time

09:00 - 11:00

Lisää tietoa

Lisää tietoa
Kategoriat