Työpaja laserkeilausten tilaaja- ja laadunvarmistusohjeista

Laserkeilausten tilaaja- ja laadunvarmistusohjeen työpaja

Työpaja järjestetään 28.11. klo 12-16 Urban 3 tilassa, Building 3, Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki

Ohjehankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan digitaalinen käsikirja laserkeilausaineiston hankintaan sekä tuotetun tiedon laadunvalvontaan. Käsikirja tuotetaan yhteistyössä tiedon tuottajien, tilaajien sekä alan muiden verkostojen kanssa. 

Laitteistojen ja tiedonkeruumenetelmien jatkuva kehitys vaikeuttaa tilaajaorganisaatioiden tarjouspyyntöjen laadintaa. Säännöllisesti päivitettävä versioitu digitaalinen käsikirja yhdessä siihen sidotun laadunvarmistuksen ohjeiston kanssa antaa tilaajille yhtenäisen ja luotettavan pohjan tarjouspyyntöjen laadintaan sekä saadun tiedon tarjouspyynnön vastaavuuden arviointiin.

Date

28.11.2023
Päättynyt

Time

12:00 - 16:00

Lisää tietoa

Rekisteröinti
Kategoriat