Ympäristöministeriön Katja-hankkeen työpaja kaavoituksen ja tonttijaon digiasetusten valmistelusta

Tilaisuus kaikille sidosryhmille kaavoituksen ja tonttijaon digiasetusten valmistelusta

—-

Kaavoituksen digitalisaatiota tukevia asetuksia valmistellaan parhaillaan, ja ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmät osallistumaan työhön. Elokuun aikana järjestetään sidosryhmätilaisuus ja työpajasarja, joiden kautta valmistelijat keräävät sidosryhmien näkemyksiä. Varsinainen lausuntokierros on myöhemmin syksyllä.

Hallitus antoi syyskuussa 2022 eduskunnalle esitykset rakentamislaiksi, laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain digimuutos tulevat voimaan 1.1.2024.

Lain myötä kuntien ja maakuntien tulee laatia tietomallimuotoista kaavoja ja tonttijakoja valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Siirtymäsäännöksen mukaan kaikki kaavat ja tonttijaot tulee laatia yhteentoimivassa tietomallimuodossa viimeistään 1.1.2029 alkaen. Asetuksilla voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietomallimuodosta ja esitystavasta.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan näitä tietomallimuotoista kaavoitusta ja tonttijakoa koskevia asetuksia (Katja-hanke). Asetuksilla säädetään koneluettavien kaavatietojen ja tonttijaon yhteentoimivuuden teknisistä määrityksistä sekä kaavojen vakiomuotoisesta esitystavasta. Ympäristöministeriön asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä korvataan uudella asetuksella, joka huomioi tietomallipohjaisen kaavan kuvaustekniikan määrittelyn.

Date

16.08.2023
Päättynyt

Time

12:00 - 15:00

Lisää tietoa

Lisää tietoa

Sijainti

Ympäristöministeriö, Pankkisali
Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Muut sijainnit

Online
Kategoriat

Järjestäjä

Ympäristöministeriö