Innovations

Mikä ihmeen Suomen paikkatieto-skene?

Ei ole sattumaa, missä lähikauppasi tai koulusi sijaitsee, tai millaista reittiä kotisairaanhoidon tai kuljetusalan ammattilaiset ajavat asiakaskierroksillaan. Entäpä kuinka moni on pysähtynyt miettimään maaseutumaisemaa ihastellessa, miten satelliiteilla kerättyä tietoa hyödynnetään maatalouden ja metsänhoidon apuna? Tässä kaikessa on kyse paikkatiedosta!

Paikkatieto vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen yo-kokeessa

Maantieteen ylioppilaskokeeessa oli yhdeksän tehtävää, joista seitsemässä tehtävässä paikkatieto oli jollain tavoin mukana. Paikkatiedon osuus oli pienin kaikille pakollisessa ja useimmille helpoimmassa tehtävässä, jossa esitettiin väittämiä maantieteen alalta. Väittämistä 1/10…

Paikkatiedon kansallinen ohjaus kaipaa uudistusta

Kansallinen paikkatietoalan ohjaus on pitkään ollut keskitettynä maa- ja metsätalousministeriöön. Ratkaisu on peruja ajalta, jolloin paikkatiedot olivat keskeisesti sidoksissa kansalliseen karttatuotantoon ja kiinteistönmuodostukseen. Paikkatiedon kansallisen merkityksen painopisteet ovat tänään jotain aivan muuta. Kaupungistuminen on jo pitkällä, eikä loppua ole näkyvissä.

Kartografien jälleennäkemisen riemua renessanssihengessä

ICC on perinteikäs, vuodesta 1962 lähtien joka toinen vuosi järjestetty kartografian maailmankongressi, jossa kartografit pääsevät tapaamaan toisiaan. ICC painottuu tutkimukselliseen otteeseen vahvalla yliopistojen ja kansallisten karttalaitosten osallistumisella, mutta sisällyttää avarakatseisen…