Julkinen hallinto

Olisiko aika tarkastella rakenteita ja suuntaa

Tässä on paikkatietoalan toimijoilla peiliin katsomisen paikka. Paikkatietopoliittinen selonteko pyrki vuonna 2018 arvioimaan mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää. Selonteon toimenpiteet ovat kuitenkin jääneet toteuttamatta. Paikkatietotoimijat ovat jääneet pesemään toistensa paitoja…

KAATIOsta kykyä tietomal­likaa­vojen tuot­tamiseen

Oulun kaupungin koordinoima KAATIO-hanke kehittää kuntien yleisesti käyttämiin kaavoitusohjelmistoihin kyvykkyydet tuottaa asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen Kaavatietomallin mukaisena. Mukana on 16 kuntaa ja kahdeksan ohjelmistoyritystä. Lokakuussa 2023 päättyvässä hankkeessa on menossa ohjelmistoratkaisujen pilotointivaihe.

Turvallinen tiedonhallinta kunnissa

Yksi paikkatietoinfrastruktuurin suurimmista haasteista on varmistaa, että tietoja kerätään ja hallitaan standardoidulla ja yhteentoimivalla tavalla. Tämä edellyttää yhteisten tietostandardien, -muotojen ja -protokollien käyttöä, joiden avulla eri järjestelmät voivat vaihtaa tietoja…

Paikkatiedot, 3D-kaupunki­mal­lit ja tie­don yh­teentoimi­vuus – mitä kunnissa kehitetään tällä hetkellä?

3D-kaupunkimallit eivät itsessään ole mikään uusi juttu Lähes jokainen meistä on törmännyt 3D-kaupunkimalleihin esimerkiksi jonkin karttasovelluksen pohjalla tai ammatillisesti tutustuessaan esimerkiksi Helsingin kaupungin karttapalvelusta löytyvään 3D-kaupunkimalliin. Tiina Talvitie esitteli Helsingin…