Luontoympäristö

Älykkäästi kohti ilmastokestävyyttä

Viime vuosina kaupungeissa on herätty uhkaavaan ilmastokriisiin. Yhä useammat suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita, osa jo alle 10 vuoden päähän. Samaan aikaan älykaupunkien (smart city) käsite on vallannut jalansijaa, ja useat kaupungit ovatkin julistaneet olevansa sekä kestäviä että älykkäitä. Edelleen on kuitenkin epäselvää, mikä on älykaupungin rooli kaupunkien ekologisen kestävyyden edistämisessä.

Uusi työkalu auttaa tunnistamaan kaupunkipurojen luontoarvon

Kaupunkien läpi virtaavat purot lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkeja hallitsevat usein kuitenkin vettä läpäisemättömät pinnat, kuten tiet, sillat ja rakennukset. Tutkijat kehittivät työkalun, joka kuvaa kaupunkipurojen hyötyjä ihmisille ja ympäristölle.