Metsätalous

Beyond Dead Wood Hackathon – Ultrahack

Unlock the potential of Europe's rare true old-growth forests! Develop innovative solutions to protect these precious ecosystems, showcasing how their preservation not only sustains biodiversity but also creates lucrative opportunities…

  • Artikkelin kategoria:
  • Artikkeli julkaistu:3.1.2024

Älykkäämpää metsävarojen ja maankäytön suunnittelua

Jotta metsäsuunnittelua ja metsiin kohdistuvia maankäytön muutoksia voidaan toteuttaa optimaalisesti ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioiden, tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa kartalle metsien hiilivarastoista ja -nieluista, sekä metsien monimuotoisuudesta muuttuvissa olosuhteissa. Sitowise…

  • Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:12.12.2023