Rakennettu ympäristö

Urban Mobility Days 2023

Urban Mobility Days 2023 taking place from 4-6 October in Seville, Spain. Urban Mobility Days will bring together politicians, local authorities, industry, and urban transport practitioners with the European Commission to connect,…

Vuoden 2022 apura­haha­un kaut­ta myön­net­tiin rahoitusta kah­dek­salle maan­mit­tausalan edis­tämis­hank­keel­le

Maanmittausalan edistämissäätiö myönsi yhteensä 21 000 euroa maanmittausalan edistämistä tukeviin hankkeisiin. Maanmittausalan edistämissäätiön apurahahaku järjestettiin 1.10.2022-31.1.2023. Säätiö tukee nimensä mukaisesti maanmittaukseen liittyvää tutkimusta, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä tiedotustoimintaa myöntämällä hankkeille…

Paikkatiedot rakennetun ympäristön digitalisaatiossa

Syksyn GeoForum Summit 2022 -tapahtuma sisälsi laajan joukon asiantuntijaseminaareja, joissa esitettiin ja keskusteltiin alan ajankohtaisista teemoista. Yhtenä teemana oli paikkatietojen ja rakennetun ympäristön digitalisaation vääjäämätön kohtaaminen, eli kansainvälisesti ilmaistuna BIM + GIS.