Vastuullisuus

Suomen merialuesuun­nitelma 2030 – ikkuna tulevaisuuteen

Merialuesuunnitelma on kestävän sinisen talouden strateginen kehittämisasiakirja, jonka keskeisenä tavoitteena on meriympäristön hyvän tilan tukeminen. Suunnitelmaa havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merellisten arvojen ja toimintojen merkittäviä paikkoja ja tulevaisuuden potentiaaleja,…

Paikkatieto vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen yo-kokeessa

Maantieteen ylioppilaskokeeessa oli yhdeksän tehtävää, joista seitsemässä tehtävässä paikkatieto oli jollain tavoin mukana. Paikkatiedon osuus oli pienin kaikille pakollisessa ja useimmille helpoimmassa tehtävässä, jossa esitettiin väittämiä maantieteen alalta. Väittämistä 1/10…

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa keinot, jolla varmistamme suomalaisen paikkatiedon saatavuuden, laadun ja turvallisuuden. Sen toteuttaminen tekee maastamme edelläkävijän paikkatiedon hyödyntämisessä. Strategia toimii valmiina lähtökohtana tulevissa hallitusohjelmien valmisteluissa sekä eri organisaatioiden päätöksentekoa ohjaavassa toiminnassa.