Vedet ja vesistöt

Supercomputer Innovation Summit 2023

✨ Save the Date ✨ The Supercomputing Innovation Summit 2023 in Kajaani – a must-attend event for companies interested to boost their innovations with supercomputing! It's a two-day program with…

  • Artikkelin kategoria:
  • Datatalous
  • Artikkeli julkaistu:11.8.2023

Suomen merialuesuun­nitelma 2030 – ikkuna tulevaisuuteen

Merialuesuunnitelma on kestävän sinisen talouden strateginen kehittämisasiakirja, jonka keskeisenä tavoitteena on meriympäristön hyvän tilan tukeminen. Suunnitelmaa havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merellisten arvojen ja toimintojen merkittäviä paikkoja ja tulevaisuuden potentiaaleja,…

Suomen metsissä tapahtuu

Tietoa metsistä on kartoitettu maanmittareiden ja vapaaehtoisten toimesta satoja vuosia. Kaikki metsään liittyvä tieto on paikkaan sidottua - ne pysyvät paikoillaan pitkiä aikoja. Metsien sisällä kuitenkin tapahtuu paljon ja siksi…

  • Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:13.11.2020

Arvometsiä kartoitetaan monimuotoisuuden suojelemiseksi

Suomessa on yhä valtavasti suojelemattomia metsiä, joissa viihtyy iso osa uhanalaisista lajeista. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan kartoittaa kyseisiä metsiä ja lisätä suojelutoimenpiteitä. Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus tiedottivat tämän vuoden raportissaan, kuinka…

  • Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:3.11.2020

Uusi työkalu helpottaa aluesuunnittelun yhteistyötä Itämerellä

Merialuesuunnittelu vaatii monien eri toimijoiden yhteispeliä ja näkökulmien yhteensovittamista. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on kehitetty työkalu, joka tuo uusia mahdollisuuksia Itämeren aluesuunnitteluun.  Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Positio-lehdessä 3/2020. Lue koko artikkeli Helsingin…